เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท
Company profile

บริษัท ยุโรดรัม (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท โดยโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจผลิตถังพลาสติกคุณภาพสูงจากวัตถุดิบ HDPE Plastic เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานของสหประชาชาติ (UN) เพื่อความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ
ต่อมาในปี 2558 ทางบริษัทฯได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 80 ไร่ และมีการเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดมากกว่า 10,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากเพียงพอ นอกจากนี้ทางบริษัทฯเองยังได้มีการขอการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบ ISO9001:2015 เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นในระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

Eurodrum (Thailand) Co.,Ltd.

was established in 1992 in Bang Chalong, Samutprakan with registered capital of THB 15 million. The company has been providing High-Quality HDPE plastic drum for our customers in various industry groups. Our products are certified by quality of United Nation standard (UN standard) for the confidence of our customers to use our products for transportation throughout the world.
In 2015, our factory has been moved to Banbung, Chonburi with the total area of 80 rais and more than 10,000 ton/year of maximum capacity to serve increasing demand of our customers. In addition, the company has been certified with ISO 9001: 2015 to enhance our quality to support the requirement of our customers.